Intencje Mszy św. 27VII-2VIII 2020 r.

I N T E N C J E  M S Z Y Ś W. 27VII-2VIII 2020 r.

 Poniedziałek –  g. 18.00   +Anna Skowrońska na imieniny

                                                   oraz mąż Bronisław

  Wtorek –          g. 7.00   +Zofia Garbacz

                                       (od córki Anny z mężem)

 Środa    –         g. 18.00   +Wiktoria Kolasa

                                       (od wnuczka Franka i synowej)

 Czwartek –      g. 7.00   +Maria Siuty, mąż Stanisław

                                                  i ich Rodzice

 Piątek –       g. 18.00 +Zofia Florek w 1 r. śm. mąż Jan

                       

Sobota  –    g. 7.00   +Helena Waksmundzka mąż Józef

                                                w rocz. śm.

 Niedziela – g.  8.00  + Franciszek Waksmundzki w rocz. śm.

                           g. 11.00   Za Parafian

                           g. 19.00 + Władysława(ona) Kolasa

 

 

 

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 VII 2020 r. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj przypada wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP. Życzymy wszystkim solenizantkom także P. gospodyni Annie Banasik wielu łask Bożych i zdrowia by dalej mogła tak ofiarnie służyć w naszej parafii. Po Mszach Św. będzie poświęcenie pojazdów Czytaj dalej O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 26 VII 2020 r. XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

I N T E N C J E M S Z Y Ś W. 20VII-26VII 2020 r.

Poniedziałek –  g. 18.00   +Czesław Sral, syn Paweł

  Wtorek –          g. 7.00   +Zofia Garbacz (od syna Jana z żoną)

 Środa    –         g. 18.00   +Bronisław Szkoda w 7 rocz. śm.

Czwartek –      g. 7.00   +Zofia Garbacz (od córki Marii)

 Piątek –       g. 18.00 +Agnieszka Chorąży, maż Stanisław                     

Sobota  –    g. 7.00   +Franciszk i Anna Sral

                                 oraz Franciszek Mroszczak

 Niedziela – g.  8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błog.

                             i zdrowie dla członkiń Róży św. Anna                 

                          g.  11.00   Za Parafian

                          g.  19.00 + Anna i Józef Mroszczak

                                                     oraz Stanisław syn

 

O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 19 VII 2020 r. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj – Nieszpory o godz. 18.30,  Msza św. wieczorna o godz. 19.00.

O godz. 11.00, Msza św. w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej w 77 rocznicę pacyfikacji Waksmundu, (I pacyfikacja 4 lipca 1943 r., II pacyfikacja 28 września 1943r.) a po niej procesja i modlitwa w  intencji tych, którzy zginęli za Ojczyznę.  Dzisiaj po każdej Mszy św. krótka modlitwa w ich intencji.

Bardzo serdecznie  chciałbym podziękować za zorganizowanie mojego 25-ciolecia kapłaństwa. Za wspaniałą oprawę liturgiczną nad którą czuwali klerycy Hubert i Jakub. Za piękne granie i życzenia Kapeli Góralskiej, Panu Januszowi Bafia, Panu Walentemu, Orkiestrze Dętej. Dziewczętom ze Scholi. Służbie liturgicznej, Panu Antoniemu. Bóg zapłać licznym delegacjom, wszystkim gościom za życzenia i prezenty. Za ciasto Pani Zofii Krupa, Annie i Kamili Małysiak oraz Pani Annie Banasik.  Pani Beacie Kulka i Ewie Kubicz za piękne dekoracje. Pani Zofii Turek. OSP z Waksmundu. Za przejazd zaprzęgami Panu Stanisławowi Włodarczykowiu oraz Ludwikowi Szlembarskiemu. Nie sposób wszystkich wymienić. Moi znajomi i bliscy byli z zauroczeni Waszą życzliwością i serdecznością. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać i pamiętajcie zawsze plebania otwarta. Przy wyjściu w koszyku są jeszcze obrazki jubileuszowe, które można zabrać na pamiątkę m.in. z naszym ołtarzem.

Dzisiaj składka inwestycyjna. Przymierzamy się na jesieni do ocieplenia plebanii aby zmniejszyć koszty ogrzewania także i kościoła. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

W środę  – święto Marii Magdaleny. Nowenna do Matki Bożej N. Pomocy.

W czwartek – święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy

W piątek –  wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

W sobotę – święto św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa. Życzenia jubileuszowe uznaje także za imieninowe. Bóg zapłać.

W piątek  – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców N.M.P.

W przyszłą niedzielę (26 lipca), tradycyjnie w ramach wspomnienia św. Krzysztofa, którego kierowcy i podróżujący czczą jako swego patrona, po Mszy św. o godz. 11.00 będzie błogosławieństwo wszelkich pojazdów, także rowerów czy innych. Po modlitwie w kościele kierowcy proszeni są, by przejechali przed kościołem od ul. Nadwodniej w stronę ul. Na Równi. Przed wejściem będzie poświęcenie właścicieli oraz pojazdów wodą święconą. Ofiary składane przy tej okazji jak zawsze będą przeznaczone na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Bóg zapłać Panu sołtysowi Pawłowi Cyrwusowi za zorganizowaniu zbiórki tzw. Elektrośmieci, także na rzecz misjonarzy.

Pielgrzymka do Ludźmierza dla Dzieci Pierwszokomunijnych i ich bliskich będzie w sobotę 1 sierpnia 2020 r. Msza św. o godz. 11.00. Po niej film o sanktuarium a na zakończenie spotkanie na grillu przy plebanii. Dojazd rodzinnie własnymi pojazdami. W razie potrzeby proszę zatroszczyć się o innych.

          Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty osobom………
Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy w:
Poniedziałek – mieszkańcom ul. Słonecznej nr od 6 do 8a.

Sobotę – mieszkańcom ul. Słonecznej nr od 10 do 17

Czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”. „Miłujcie się”.

Ogłoszenia XV  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 12 VII 2020

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E      XV Niedziela zwykła

Dzisiaj –Uroczystą Mszę św. Dziękczynną za 25 lat kapłaństwa odprawię o godz. 11.30. Słowo Boże wygłosi ks. Kan. Proboszcz Stanisław Jarguz senior z mojej parafii w Gdowie, Po Mszach Świętych będą rozdawane pamiątkowe obrazki i udzielę uroczystego błogosławieństwa. Bóg zapłać za życzenia i wszelką okazaną mi życzliwość.

O 18.30 nieszpory. Msza św. wieczorna o godz. 19.00.

W poniedziałek – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta. Przed Mszą św. o 17.30 wystawienie Najświętszego Sakramentu a po Nowenna do Św. Jadwigi Śląskiej.

W środę – wspomnienie św. Bonawentury biskupa i doktora Kościoła. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomoc.

W czwartek – wspomnienie NMP z Góry Karmel /Matki Bożej Szkaplerznej/

W sobotę – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, prezbitera

W ramach jubileuszu zapraszam w sobotę na grilla o godz. 15.00 dziewczęta ze Scholi, starszą i młodsza grupę, ministrantów, lektorów oraz dzieci z III klasy, które chcą należeć do tych grup. We  wtorek dla chętnych, nauka gry na gitarze w salce o godz. 12.00. Terminy następnych spotkań na Facebooku parafialnym.

W przyszłą niedzielę – Msza św. o godz. 11.00 zostanie odprawiona w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej w 77 rocznicę pacyfikacji Waksmundu. (I pacyfikacja 4 lipca 1943 r., II pacyfikacja 28 września 1943r.) Po Mszy św. odbędzie się procesja na cmentarz i modlitwy w intencji ofiar wojny i wszystkich, którzy oddali swe życie za Ojczyznę.  Okażmy naszą pamięć o poległych z tutejszych rodzin. Zwyczajem poprzednich lat zapraszamy także orkiestrę.

W przyszłą niedzielę składka inwestycyjna. Przymierzamy się na jesieni do ocieplenia plebanii aby zmniejszyć koszty ogrzewania, które połączone jest także z kościołem. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom. Koszt ostatnich poprawek czyli malowanie klatki schodowej, prezbiterium oraz inne fragmenty ścian, które po roku zostały zabrudzone wyniósł 2 tys. zł. Prosimy o nieopierania się o ściany aby pozostały jak najdłużej czyste.  Niestety okazuje się że dalej gdzieś dach przepuszcza wilgoć. Dopóki nie zlokalizujemy tego defektu będą pojawiały się wybrzuszenia i zacieki.

Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty osobom………
Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy w:
Poniedziałek – mieszkańcom ul. Leśnej i Konfederacji Tatrzańskiej.

Sobotę – mieszkańcom ul. Słonecznej nr od 1 do 4b.

Czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”. „Miłujcie się”.

Dzisiaj wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej. Nasz udział w nich to nasz obowiązek nie tylko jako obywateli ale także jako chrześcijan. Pamiętajmy w modlitwie o dobry wybór Prezydenta dla Polski – Pod Twoją obronę…