Intencje Mszy św. 27VII-2VIII 2020 r.

I N T E N C J E  M S Z Y Ś W. 27VII-2VIII 2020 r.

 Poniedziałek –  g. 18.00   +Anna Skowrońska na imieniny

                                                   oraz mąż Bronisław

  Wtorek –          g. 7.00   +Zofia Garbacz

                                       (od córki Anny z mężem)

 Środa    –         g. 18.00   +Wiktoria Kolasa

                                       (od wnuczka Franka i synowej)

 Czwartek –      g. 7.00   +Maria Siuty, mąż Stanisław

                                                  i ich Rodzice

 Piątek –       g. 18.00 +Zofia Florek w 1 r. śm. mąż Jan

                       

Sobota  –    g. 7.00   +Helena Waksmundzka mąż Józef

                                                w rocz. śm.

 Niedziela – g.  8.00  + Franciszek Waksmundzki w rocz. śm.

                           g. 11.00   Za Parafian

                           g. 19.00 + Władysława(ona) Kolasa