O G Ł O S Z E N I A D U S Z P A S T E R S K I E 19 VII 2020 r. XVI NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiaj – Nieszpory o godz. 18.30,  Msza św. wieczorna o godz. 19.00.

O godz. 11.00, Msza św. w intencji poległych i pomordowanych w czasie II wojny światowej w 77 rocznicę pacyfikacji Waksmundu, (I pacyfikacja 4 lipca 1943 r., II pacyfikacja 28 września 1943r.) a po niej procesja i modlitwa w  intencji tych, którzy zginęli za Ojczyznę.  Dzisiaj po każdej Mszy św. krótka modlitwa w ich intencji.

Bardzo serdecznie  chciałbym podziękować za zorganizowanie mojego 25-ciolecia kapłaństwa. Za wspaniałą oprawę liturgiczną nad którą czuwali klerycy Hubert i Jakub. Za piękne granie i życzenia Kapeli Góralskiej, Panu Januszowi Bafia, Panu Walentemu, Orkiestrze Dętej. Dziewczętom ze Scholi. Służbie liturgicznej, Panu Antoniemu. Bóg zapłać licznym delegacjom, wszystkim gościom za życzenia i prezenty. Za ciasto Pani Zofii Krupa, Annie i Kamili Małysiak oraz Pani Annie Banasik.  Pani Beacie Kulka i Ewie Kubicz za piękne dekoracje. Pani Zofii Turek. OSP z Waksmundu. Za przejazd zaprzęgami Panu Stanisławowi Włodarczykowiu oraz Ludwikowi Szlembarskiemu. Nie sposób wszystkich wymienić. Moi znajomi i bliscy byli z zauroczeni Waszą życzliwością i serdecznością. Wszystkim składam serdeczne Bóg zapłać i pamiętajcie zawsze plebania otwarta. Przy wyjściu w koszyku są jeszcze obrazki jubileuszowe, które można zabrać na pamiątkę m.in. z naszym ołtarzem.

Dzisiaj składka inwestycyjna. Przymierzamy się na jesieni do ocieplenia plebanii aby zmniejszyć koszty ogrzewania także i kościoła. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.

W środę  – święto Marii Magdaleny. Nowenna do Matki Bożej N. Pomocy.

W czwartek – święto św. Brygidy zakonnicy, patronki Europy

W piątek –  wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

W sobotę – święto św. Jakuba Apostoła oraz wspomnienie św. Krzysztofa. Życzenia jubileuszowe uznaje także za imieninowe. Bóg zapłać.

W piątek  – wspomnienie świętych Joachima i Anny, rodziców N.M.P.

W przyszłą niedzielę (26 lipca), tradycyjnie w ramach wspomnienia św. Krzysztofa, którego kierowcy i podróżujący czczą jako swego patrona, po Mszy św. o godz. 11.00 będzie błogosławieństwo wszelkich pojazdów, także rowerów czy innych. Po modlitwie w kościele kierowcy proszeni są, by przejechali przed kościołem od ul. Nadwodniej w stronę ul. Na Równi. Przed wejściem będzie poświęcenie właścicieli oraz pojazdów wodą święconą. Ofiary składane przy tej okazji jak zawsze będą przeznaczone na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. Bóg zapłać Panu sołtysowi Pawłowi Cyrwusowi za zorganizowaniu zbiórki tzw. Elektrośmieci, także na rzecz misjonarzy.

Pielgrzymka do Ludźmierza dla Dzieci Pierwszokomunijnych i ich bliskich będzie w sobotę 1 sierpnia 2020 r. Msza św. o godz. 11.00. Po niej film o sanktuarium a na zakończenie spotkanie na grillu przy plebanii. Dojazd rodzinnie własnymi pojazdami. W razie potrzeby proszę zatroszczyć się o innych.

          Bóg zapłać za posprzątanie kościoła i ofiary na kwiaty osobom………
Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy w:
Poniedziałek – mieszkańcom ul. Słonecznej nr od 6 do 8a.

Sobotę – mieszkańcom ul. Słonecznej nr od 10 do 17

Czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”. „Miłujcie się”.