I N T E N C J E M S Z Y Ś W. 20VII-26VII 2020 r.

Poniedziałek –  g. 18.00   +Czesław Sral, syn Paweł

  Wtorek –          g. 7.00   +Zofia Garbacz (od syna Jana z żoną)

 Środa    –         g. 18.00   +Bronisław Szkoda w 7 rocz. śm.

Czwartek –      g. 7.00   +Zofia Garbacz (od córki Marii)

 Piątek –       g. 18.00 +Agnieszka Chorąży, maż Stanisław                     

Sobota  –    g. 7.00   +Franciszk i Anna Sral

                                 oraz Franciszek Mroszczak

 Niedziela – g.  8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże błog.

                             i zdrowie dla członkiń Róży św. Anna                 

                          g.  11.00   Za Parafian

                          g.  19.00 + Anna i Józef Mroszczak

                                                     oraz Stanisław syn