Ogłoszenia duszpasterskie XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 30 VIII 2020 r.

          Bardzo serdecznie witamy w naszej parafii ks. dk. Mateusz Hajduga który pochodzi z  parafii św. Brata Alberta w Krakowie. Rozpoczyna On praktykę duszpasterską w  naszej wspólnocie. Życzymy aby był to dla Niego czas obfity w Boże błogosławieństwo zwieńczony Święceniami Kapłańskimi. Szczęść Boże!

          Dzisiaj  –  Nieszpory  o godz. 18.30. Msza św. wieczorna o godz. 19.00. Czytaj dalej Ogłoszenia duszpasterskie XXII  NIEDZIELA  ZWYKŁA – 30 VIII 2020 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E 23 VIII   2020 r. XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA

Do pracy w naszej parafii został powołany ks. dk. Mateusz Hajduga pochodzący z parafii św. Brata Alberta w Krakowie. Rozpoczyna On praktykę duszpasterską w  naszej wspólnocie. Życzymy mu błogosławieństwa Bożego oraz zadowolenia z owocnej pracy. Szczęść Boże!

Nieszpory o godz. 18.30 i Msza św. o godz. 19.00. Czytaj dalej O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E 23 VIII   2020 r. XXI  NIEDZIELA  ZWYKŁA