Intencje Mszy św. 31 VIII-6 IX 2020 r.

Poniedziałek –   g. 18.00  +Bronisław Ligęza w 15 r. śm.

                                              oraz Jego Rodzice                   

 1 IX  Wtorek !! – g. 8.00   +Bronisław Ligęza

                                      g. 9.00   +Jakub Gocek, Anna żona

                                                   i ich Dzieci

 Środa    –           g. 18.00   +Bronisław Waksmundzki,

                                             syn Andrzej (z ul. Długiej)

I Czwartek!–    g. 18.00  +Zofia Waksmundzka              

                                  (od wnuczki Anny z Rodz.)

                               

I Piątek –         g. 7.00 +Helena Suchojad mąż Franciszek

                                                syn Włodzimierz

                               18.00 Zbiorowa:

I Sobota  –      g. 7.00   +Michał Sral, Rozalia żona, syn

                                   Franciszek i Czesław wnuk Paweł

 

Niedziela g.  8.00  + Jakub Bryja żona Antonina w r. śm.

                          g. 11.00 Za Parafian

                          g. 19.00 + Stanisław Kuraś w 16 r. śm.

                                     żona Karolina i ich Rodzice.