Intencje Mszy św.

MASZE ŚW. GREGORIAŃSKIE za śp. Helenę Waksmundzką
0dprawia ks. Rafał Stępniewski w Domu Księży Emerytów w Będzinie w dniach;
od 2 grudnia – do 31 grudnia 2022 r.
– 2 grudnia od Moniki Haręza z córkami.

– 3 grudnia od Róży Różaocowej Królowej Korony Polskiej.

– 4 grudnia od szwagierki Józefy Waksmundzkiej z rodziną.

– 5 grudnia od chrześnicy Marii z rodziną.

– 6 grudnia od chrześnicy Małgorzaty Kuraś z rodziną.

– 7 grudnia od Marii Kolasy-Balwierz z mężem.

– 8 grudnia od siostry Marii Baraniak z rodziną.

– 9 grudnia – od siostrzeoca Stanisława Cyrwusa z dziećmi.

– 10 grudnia – od Antoniego i Danuty Pęksów z rodziną.

– 11 grudnia od sąsiadów Romana i Małgorzaty Waksmundzkich z rodziną.

– 12 grudnia od Józefa Kolasy z żoną ; z ul. Długiej.

– 13 grudnia od Honoraty i Wojciecha Niemców.

– 14 grudnia od sąsiada Franciszka Waksmundzkiego z rodziną.

– 15 grudnia – od Małgorzaty i Józefa Niemców.

– 16 grudnia od sąsiadów; rodziny Gawronów.

– 17 grudnia od sąsiadki Stefanii Cyrwus z rodziną.

– 18 grudnia od siostry Anny Kolasa

– 19 grudnia od Stanisławy Szewczyk z Klikuszowej.

– 20 grudnia od siostrzeoca Wojciecha Baraniaka z rodziną.

– 21 grudnia od Marka i Stanisławy Garcarz z rodziną.

– 22 grudnia od kuzyna Józka z rodziną.

– 23 grudnia od rodziny Haręzów.

– 24 grudnia od Jana Kolasy z ul. Długiej.

– 25 grudnia od Anny Chochorowskiej z rodziną.

– 26 grudnia od Alicji i Tadeusza Bryjów z rodziną.

– 27 grudnia od Zofii i Wojciecha Bryjów z rodziną.

– 28 grudnia od Edyty i Krzysztofa Białoniów z dziećmi.

– 29 grudnia od Agaty Baraniak z rodziną.

– 30 grudnia od siostrzeoca Pawła Cyrwusa z rodziną.

– 31 grudnia od Agaty i Tadeusza Lenartów.

W parafii Św. Jadwigi w Waksmundzie będą odprawione:

– 5 listopada 2023r g. 17.00 – od syna Stanisława z żoną
– 19 listopada 2023 g. 8.00 – od córki Anny
– 24 listopada 2023 g. 17.00 – od syna Bronisława
– 26. listopada 2023 g. 17.00 – od wnuka Michała z Rodz.
– 5 grudnia 2023 g. 6.30  – od wnuczki Pauliny
– 2 grudnia 2022 g. 6.30  – od wnuczki Eweliny (zbiorowa)