Intencje Mszy św. ZBIOROWA 06.10.2023 r.

ZBIOROWA 06.10.2023 r.
 +Józef i Józefa Wajsak w r. śm.
+Katarzyna Kolasa w 13 r. śm., Zofia Cyrwus w 1 r. śm.
+Helena Gawron (od syna Tomasza)
+Jan Maciasz (od syna Piotra  z żoną i dziećmi)
+Marianna Garbacz, ich rodzice Maria Michał, Jakub i Ana Gocek ich dzieci: Zofia, Maria, Antonina, Helena, Anna, Kazimiera, +Jan, Józef, Stanisława, ciotka Agnieszka Gocek.
+Józef Janczak żona Anna.
+Franciszek Waksmundzki żona Zofia, Helena Hanula, mąż Jan córka Zofia, Józef i Bronisław  Sral, Zofia Kunka,
O zdrowie i Boże błog. oraz trzeźwość
O światło Ducha Św.  dla syna oraz o Boże błog.  w życiu.
+Maria Kunka brat Bronisław, oraz Rodzice.
+Leon Kuraś, Z Rodz. Waksmundzkich, Katarzyna i Franciszka Józef i Władysław, którzy zginęli w czasie 2 pacyfikacji Waksmunda.
+Zenon Mroszczak, Anna i Leon Kuraś, Anna Garbacz(od wnuka Piotra z żoną  Anią i dziećmi.)
+Karolina Maciasz, (od siostry Magdaleny)
+Anna I Henryk Garbacz oraz Stanisława(f) i Jakub Kuraś.
+Dorota Klocek (Od rodz. Suskich z USA)