Ogłoszenia duszpasterskie III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU – 3.03.2024 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

III NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU3.03.2024 r.

          Dzisiaj –  Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi o godz. 16.00. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej oraz za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Rano w każdą niedzielę Wielkiego Postu Godzinki o Męce Pańskiej. O godz. 17.00 wieczorna Msza św. Zmianka Różańcowa po Gorzkich Żalach.

            W poniedziałek – święto św. Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej. Wszystkim solenizantom życzymy zdrowia i wielu łask Bożych przez wstawiennictwo ich patrona. Nowenna do Św. Jadwigi Śląskiej w intencji naszych rodzin, naszej Ojczyzny, obrony naszej kultury i wartości chrześcijańskich a także rolników.

            W środę – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy m.in. w intencji Naszej Ojczyzny i pokoju na świecie a po niej zbiórka SLO Lektorów i ministrantów.
            W piątek – Droga krzyżowa o godz. 16.00 którą poprowadzą „Anielskie  Struny” szkółka gitarowa prowadzona przez Pana Bogdana Ciężobkę za co przy okazji składamy mu serdeczne Bóg zapłać. Zapraszamy na nią wszystkie dzieci, także dzieci komunijne. Dla dorosłych Droga Krzyżówa  o godz. 17.00 a po niej Msza św. Dla młodzieży o godz. 20.00 w wykonaniu zespołu Jaferniocek z Ostrowska po góralsku. Ostatnio prowadziła Grupa Młodzieżowa z naszej parafii także po góralsku. Jesteśmy pod wrażeniem i dziękujemy im za te przeżycia i zaangażowanie. Bóg zapłać Panu Franciszkowi Murzańskiemu za pomoc.   
            Dodatkowa w niedziele po sumie prowadzona przez Lektorów. Kandydaci do sakramentu bierzmowania w ramach spotkania uczestniczą w Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach.

            Za tydzień w niedzielę –  10 marca na sumę o godz. 11.00 zapraszamy Dzieci przygotowujące się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. wraz z wszystkimi Rodzicami na poświęcenie książeczek do modlitwy w ramach przygotowania do tej uroczystości.
            Od 14 do 17 marca będziemy przeżywać Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Ojciec  Paweł Ferko karmelita OCD, pochodzący z Frydmana pracujący od 2014 w Berdyczowie na Ukrainie. Będzie nas prosił o wsparcie przez zbiórkę materiałów sanitarnych dla potrzebujących. Szczegóły na plakatach. Spowiedź w sobotę 16 marca. Na Mszach św. w tym dniu składka na potrzeby rekolekcji.

            Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Dorocie Waksmundzkiej, Marii Niemiec, Marii Waksmundzkiej, Monice Waksmundzkiej, Cecylii Niemiec, Agnieszce Łatka, Stanisławowi Waksmundzkiemu, Małgorzacie Mirek, Krystynie Waksmundzkiej, Zofii Mroszczak.

            Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Podtatrzańskiej nr od 46 do 57
W sobotę – mieszkańcom ul. Podtatrzańskiej nr od 61 do 84 do końca
                                   W razie potrzeby zawsze można skorzystać z zastępstwa.
                       (Tel. na zastępstwa; do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)

            Czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”,  „Staś” dla najmłodszych, Rycerz Niepokalanej. Dzieci mogą się włączyć w akcję na rzecz potrzebującym. Przy ołtarzu Krzyża są do zabrania skarbonki, które  jako dar mogą złożyć w czasie adoracji Krzyża św. W zakrystii można nabyć baranki wielkanocne „CARITAS” na świąteczny stół. Kwota podstawowa to 8 zł.

Ogłoszenia dodatkowe:

            Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waksmundzie ogłasza rekrutację do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2021, 2020, 2019, 2018). Wymagane dokumenty można pobrać na stronie internetowej: www.spwaksmund.ugnowytarg.pl lub w sekretariacie szkoły.  Rekrutacja będzie trwała od 1 do 11 marca 2024 r. Chętnych Rodziców prosimy o złożenie wypełnionych wniosków w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca.

Nauczyciele przedszkola serdecznie zapraszają przyszłych przedszkolaków wraz z Rodzicami na Dni Otwarte, które odbędą się 6 marca 2024 r. w godzinach od 13.00 do14.00.