Ogłoszenia duszpasterskie 34 Niedziela Zwykła – 22 XI  2020 r.

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA

KRÓLA  WSZECHŚWIATA

Dzisiaj na zakończenie Mszy św.  zawierzenie Polski, naszej parafii i nas samych  Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.  Niech każdy z nas z przekonaniem wypowie słowa zawierzenia, aby królowanie Chrystusa było w naszych sercach, w naszych rodzinach i naszym narodzie. Nieszpory  o godz. 16.30. Dzisiaj –  wspomnienie św. Cecylii dziewicy i męczennicy patronki muzyki kościelnej. Zatem życzymy Panu Walentemu, Naszej Scholi, Kapeli Góralskiej i Orkiestrze opieki ich patronki i wielu łask Bożych, by w dalszym ciągu śpiewem i graniem upiększali liturgię w naszej świątyni.

W poniedziałek – wyjątkowo z powodu mojego wyjazdu na pogrzeb do Libiąża, Msza św. rano o godz. 7.00. a po niej Nowenna do św. Jadwigi Śląskiej.

We wtorek –  wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dun-lac, prezbitera i Towarzyszy.

W środę Nowenna do  Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

W przyszłą niedzielę – I Niedziela Adwentu. Rozpoczynamy też Roraty. Wieczorem będą w pon., śr., i pt. o 17.00 a rano we wt., czw., i sob. o 6.30. Zapraszamy.

Opłatki jak w ostatnich latach będą rozprowadzane przez P. Organistę na plebanii w przyszłą niedzielę przed i po każdej Mszy św. w salce na dole. Lub w tygodniu po Mszach św. na chórze. Nabycie opłatków jest okazją do wyrażenia podziękowania P. Organiście za całoroczną pracę. Niech zatem nie będzie to zakup opłatków, ale  wyraz wdzięczności każdej z  rodzin naszej parafii za jego posługę. Jeśli ktoś uczestniczy we Mszy św. może posłużyć się bliskimi czy sąsiadami aby tego dopełnić.

Za tydzień w poniedziałek spotkanie Zespołu Charytatywnego na plebani po wieczornej Mszy św.

Na misje do puszek zostało zebrane 512 zł, na biednych w ostatnią niedzielę 625 zł i 5 euro a na Dzieło Nowego Tysiąclecia 1630 zł.  Bóg zapłać ofiarodawcom.

Po zainstalowaniu oświetlenia na elewacji plebani i oczyszczeniu kamienia ostatecznie został on zaimpregnowany.

Bóg zapłać Rodzinom, które przelewem złożyły ofiarę na tacę oraz za wszelka ofiarność i życzliwość (Bank Spółdzielczy w Nowym Targu nr.: 14 88120005 0000 0000 1964 0001)

Pamiętajmy o pomocy osobom samotnym. Miejmy oczy otwarte na sąsiadów, aby się nimi zainteresować i w razie potrzeby zrobić im choćby zwykłe zakupy. Jeśli ktoś nie jest w stanie pomóc a wie o takiej osobie proszę o informację. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu, noszeniu maseczek i dezynfekcji rąk.    

 Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty osobom: (zeszyt)

Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
Tylko w sobotę z racji ograniczeń  – mieszkańcom ul. Na Równi nr od 75 do 87

Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny, Mały Gość Niedzielny, Rycerz Niepokalanej, Miłujcie się. Oraz nowy nr Stasia dla najmłodszych z przepiękną szopką na Boże Narodzenie do poskładania. Są też modlitewniki do św. Rity czy św. Jana Pawła II po 5 zł.

Jest po paru miesiącach ciężkiej choroby wśród nas Pan Antoni Smarduch wieloletni kościelny. Cieszymy się że powrócił do zdrowia. To wielka Łaska Boże a nawet cud. Bogu niech za to będą dzięki. Pragniemy mu w imieniu wszystkich całej naszej wspólnoty parafialnej podziękować za 23 lata solidnej posługi. Zaangażowania całym sercem w tę pracę dla chwały Pana Boga i pożytku wiernych.