Ogłoszenia duszpasterskie 1  IV  2024 r. PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

1  IV  2024 r. PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY

          Przeżywamy Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych – Trwamy w oktawie uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św. tylko do południa – o godz. 7.00, 9.00 i 11.00.

         Codziennie po Mszy św. Nowenna do z koronką przed Uroczystością Bożego Miłosierdzia. Bóg zapłać za ofiary; przy adoracji krzyża na utrzymanie Grobu Pańskiego w Jerozolimie i dzisiejszą składkę na Uniwersytet Papieski Św. Jana Pawła II w Krakowie. 

         W środę –  Nowenna do M. Bożej Nieustającej Pomocy z Koronką do Bożego Miłosierdzia z prośbą w intencji Naszej Ojczyzny, rolników i pokoju na świecie.

         W czwartekSpowiedź Św. przed I piątkiem od godz. 16.00 do 18.00. Będzie w czwartek spowiadał drugi kapłan.  Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji Naszej Ojczyzny.

         W I piątek – Odwiedziny zgłoszonych do czwartku chorych. Spowiedź Św. od godz. 16.00 do 18.00. Nabożeństwo z wystawieniem Najświętszego Sakramentu z Koronką do Bożego Miłosierdzia o przebłaganie za grzechy nienawiści z prośbą o pokój na świecie. Z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

         Niedziela Święto Miłosierdzia Bożego – zamiast kazania po każdej Mszy św. uczczenie Jezusa Miłosiernego przed obrazem Jezu ufam Tobie i modlitwa koronką do Bożego Miłosierdzia.

         W czasie ostatniej składki inwestycyjnej zebraliśmy 7.060zł.  Za wszelkie ofiary składamy wielkie Bóg zapłać.

         Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Iwonie Kuraś, Stanisławie Rusnak, Monice Bafia, Jolancie Gach, Małgorzacie Cyrwus, Marianowi Waksmundzkiemu, Annie Krauzowicz, Alicji Bryja, Monice i Lucynie Chorąży, Bożenie Ptaś, Jadwidze Gach, Łukaszowi Ciążyńskiemu, Stanisławie Garcarz,  Kindze Czubiak, Grażynie Oleksa.

         Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Polnej nr od 79 do końca, oraz ul. Wilcze Pole
W sobotę – mieszkańcom ul. Gorczańskiej nr od 2 do 8
                            W razie potrzeby zawsze można skorzystać z zastępstwa.
                    (Tel. na zastępstwa; do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)         Czasopisma: „Gość Niedzielny”  , „Mały Gość”,  „Staś” dla najmłodszych, „Rycerz Niepokalanej”. „Trwajcie w miłości” – jest to kontynuacja czasopisma Miłujcie się Księży Towarzystwa Chrystusowego, zawiera wiele ciekawych artykułów. Caritas Archidiecezji Krakowskie prosi o przekazywanie 1,5 procenta podatku na działalność charytatywną. Ulotki do pobrania.

ŻYCZENIA

         Jeszcze raz życzę Wszystkim: Niech Zmartwychwstały Chrystus obdarza was zdrowiem i potrzebnymi łaskami. Niech będzie dla Was nadzieją w trudnych chwilach. Niech przyniesie Pokój umęczonym Narodom.  Radosnego świętowania w gronie najbliższych oraz mokrego „dyngusu”