Ogłoszenia duszpasterskie II Niedziela Adwentu – 10 XII  2023 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

II Niedziela Adwentu – 10 XII  2023 r.

            Dziś – Słowo Boże w naszej parafii głosi ks. dr Marek Zołoteńki. Buduje On kościół w Wałbrzychu p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z kaplicą Poczętego dziecka. Wiemy jak jest trudne zadanie w dzisiejszych czasach. Okażmy nasze wsparcie dla Jego wspólnoty, w której posługuje. Będzie wraz z lektorami czekał na Wasz gest po Mszy św. Bóg zapłać za Waszą ofiarność.             Na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie medalików Dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. Nieszpory o godz. 16.30, Msza św. wieczorna o godz. 17.00. Roraty w poniedziałek, środę i w piątek o godz. 17.00.  a o 6.30 we wtorek, czwartek i sobotę poprzedzone Godzinkami do Matki Najświętszej. Zachęcamy do udziału w Roratach dzieci szczególnie komunijne, kandydatów do Bierzmowania. Podejmijmy też adwentowe postanowienia. Pamiętajmy  o modlitwie w intencji Kościoła na wschodzie ofiary na ten cel będą zbierane za tydzień do puszek.

            Opłatki rozprowadzane są przez P. Organistę na plebanii w salce na dole przed i po każdej Mszy św. lub w tygodniu na chórze. Nabycie opłatków jest okazją do wyrażenia wdzięczności każdej z rodzin naszej parafii za całoroczną pracę, za Jego posługę.

            W poniedziałek –  Nowenna do Św. Jadwigi Śląskiej.

            W Środę wspomnienie św. Łucji dziewicy i męczennicy. W tym dniu przypada 42- rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Pamiętajmy o modlitwie w intencji naszej Ojczyzny. Aby ta historia już nigdy się nie powtórzyła. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy 

W czwartek – wspomnienie św. Jana od Krzyża prezbitera i doktora Kościoła.

            Spowiedź adwentowa w sobotę 16 grudnia od 8.30 – 12.00 (z przerwą od 10.00-10.30) i od 14.30 – 16.30.

            W czasie zbiórki na rzecz ubogich zebraliśmy 2120 zł. Za tydzień składka inwestycyjna. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.  

            Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Jadwidze Ligęza, Zofii Waksmundzkiej, Wiesławowi Ligęza, Józefie Maciasz, Marii Maciasz, Katarzynie Sral.

            Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 311 do 317A
W sobotę  – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 325 do 335 do końca
           Można skorzystać z zastępstwa. (Tel. do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)
            Świece adwentowe „Caritas” na stół wigilijny, z których dochód przeznaczony jest na prowadzone akcje pomocy dzieciom będącym w potrzebie, można nabywać w zakrystii lub przed kościołem. Podstawowa kwota to 10 zł.
            Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”, Rycerz Niepokalanej, „Staś” dla najmłodszych, kalendarze ludźmierskie oraz  albumowe z Gościa Niedzielnego (w cenie 15 zł).

——————

Dodatkowe ogłoszenie:
            Zarząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund przypomina, że na dzień 10 grudnia 2023 roku – to jest dzisiejsza niedziela – został wyznaczony drugi termin Zebrania Sprawozdawczego  Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund za rok 2022.  Zebranie odbędzie się o godzinie 18.00, w remizie OSP Waksmund. Stosownej treści ogłoszenie zarówno co do pierwszego jak i drugiego terminu zostało podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie m. in. na tablicach wiejskich oraz w innych miejscach na terenie Wsi dwa tygodnie temu. Jednocześnie Zarząd informuje, że proponowany porządek obrad, którego pełna treść znajduje się na tablicach wiejskich, został uzupełniony o podjęcie Uchwały o wyborze nowego gajowego, w związku ze zgłoszeniem się kandydata dopiero na przestrzeni ostatnich kilku dni.