Ogłoszenia duszpasterskie

Jutro 10 XII Słowo Boże wygłosi w naszej parafii KS. Marek Zołoteński. Buduje On kościół p.w. Matki Bożej Częstochowskiej z kaplicą Poczętego dziecka. Poprosi nas o wsparcie.