Ogłoszenia Prezesa Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund

Prezes Wspólnoty Gruntowej Wsi Waksmund oraz Sołtys Wsi Waksmund informują , iż  decyzją Zarządu Wspólnoty, który zgodnie ze statutem Wspólnoty jest upoważniony do podejmowania takim działań oraz w uzgodnieniu z Sołtysem Wsi na terenie Wspólnoty Gruntowej została wykonana droga leśna o długości około 900m.

Droga ta:
• znacząco zwiększy bezpieczeństwo przeciwpożarowe ponieważ umożliwi dostęp wozów strażackich w razie pożaru do terenów leśnych wcześniej niedostępnych,  a także będzie stanowić naturalną zaporę od rozprzestrzeniania się ognia,
• umożliwi dobry dostęp do terenów leśnych Wspólnoty na potrzeby zrywki drewna, cięć sanitarnych i porządkowania lasu,  w terenie gdzie wcześniej ten dostęp nie był możliwy , a każda zrywka drewna powodowała ogromne zniszczenia w istniejącym drzewostanie podczas wyciągania drewna,
• pozwoli w okresie zimowym na przygotowanie profesjonalnej trasy narciarstwa biegowego, z której korzystać nieodpłatnie będą mogli mieszkańcy wsi, nasza młodzież szkolna , która trenuje narciarstwo biegowe oraz turyści odwiedzający Waksmund,
• w okresie letnim droga będzie używana jako ciąg spacerowo-pieszy.

Informujemy również , iż Wspólnota Gruntowa nie poniosła żadnych kosztów związanych z przygotowaniem drogi , a całość kosztów szacowanych na około 70 tyś. zł poniosła spółka Brama w Gorce, która również będzie ponosić koszty związane z przygotowaniem trasy narciarstwa biegowego na tym terenie.
Działanie to stanowi kolejny dobry przykład współpracy instytucji wiejskich, które przynoszą korzyści wszystkim mieszkańcom.

Marcin Kolasa 

tel. 668 177 958