Ogłoszenia duszpasterskie

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

30 Niedziela Zwykła –– 29 X  2023 r. Rocznica Poświęcenia Kościoła

Dzisiaj –  Niedziela przeżywana jako dzień wdzięczności panu Bogu za naszą świątynię. Po każdej Mszy Świętej odśpiewanie hymnu “Ciebie Boga wysławiamy”. O godz. 16:30 przed Mszą św. nabożeństwo  różańcowe.

Można jeszcze składać na wypominki jednorazowe oraz roczne. Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas pamięci o zmarłych. Odwiedzamy ich groby, zapalmy znicze, kładziemy kwiaty oraz modlimy się za nich. Wypowiadamy imiona naszych bliskich zmarłych, których polecamy modlitwie Kościoła. Każde imię to osobna historia. Modląc się za zmarłych, dziękujemy za ich życie, za dobro, które wnieśli, prosimy o przebaczenie ich grzechów, błagamy o dar nieba. Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę 1 czy 2 listopada, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. Ten odpust można zyskać tylko jeden raz w ciągu dnia. Należy odmówić: “Ojcze nasz”, “Wierzę w Boga”, być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć Komunię świętą. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i przynajmniej w myśli pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach od 1 do 8 listopada włącznie jest zupełny, w inne dni roku cząstkowy.

W poniedziałek – Nowenna do Św. Jadwigi Śl.  Rozstrzygnięcie konkursu „Mój Ręcznie wykonany Różaniec„. Prace są wyeksponowane na kracie do kaplicy Matki Bożej Nieustającej Pomocy.  Dzieci proszone są o przyniesienie książeczek różańcowych z obrazkami. 

We wtorek – zakończenie nabożeństw różańcowych. Rozdanie nagród. Spowiedź św. od 15.00 do 17.00 przed Uroczystością Wszystkich Świętych.

W Środę 1 XI –  UROCZYSOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Msze św. o godz. 8.00, 11.00 i 14.00 z  procesją na cmentarz z modlitwami za dusze zmarłych. Przy stacjach czytanie wypominanych zmarłych . Różaniec za zmarłych prowadzony przez młodzieżą o godz. 19.00. Próba śpiewu o godz. 18.00 w salce.

            2 XI w czwartek  – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH – DZIEŃ ZADUSZNY.  Msze św. będą o godz. 8.00 i 17.00 (zbiorowa).  Po Mszy św. o godz. 8.00 procesja  z wypominkami i modlitwą za zmarłych. 

            W piątek  –  W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca –  Odwiedziny chorych od godz. 8.30. Spowiedź św. w czwartek (będzie drugi kapłan) i piątek od 15.00 do 17.00

            W sobotę – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. I sobota miesiąca dlatego modlitwa Różańcowa będzie jako wynagradzająca za grzechy własne, naszej Ojczyzny i całego świata. O poprowadzenie modlitwy prosimy Różę Matki Bożej Częstochowskiej.

Zwracamy się z gorącą prośbą, by przy porządkowaniu grobów zachować czystość i porządek na całym cmentarzu. Niech wszyscy postarają się aby zabierać ze sobą śmieci, zużyte znicze z tworzyw sztucznych czy szklanych. Za zrozumienie  Bardzo dziękujemy!

            W czasie ostatniej składki inwestycyjnej zebraliśmy 8040zł oraz 20 $. Za ofiarność składamy wraz z Rada Parafialną serdeczne Bóg zapłać!

            Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych oraz 2 listopada młodzież z naszej parafii będzie sprzedawać znicze. Zachęcamy aby zaopatrywać się u nich po przystępnej cenie. W ten sposób wesprzemy ich działalność.

            Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty:

Annie Ścisłowicz, Monice Marszałek, Jadwidze Drożdż, Małgorzacie Plewa, Katarzynie Noworolnik, Paulina Sral, Ewie Garbacz, Jadwidze Rejczak, Stanisławie Zagata, Barbarze Dziwisz, Marii Kowalczyk, Danucie Kapica.

            Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 103 do 109A.
W sobotę  – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 111 do 125

            Można skorzystać z zastępstwa. (Tel. do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)

            Czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”, Rycerz Niepokalanej, Misyjne Drogi, „Staś” dla najmłodszych, kalendarze ludźmierskie (w cenie 8 zł) oraz piękne albumowe na papierze kredowym (w cenie 15 zł).