Ogłoszenia duszpasterskie 18  II  2024 r. 1 NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E – 18  II  2024 r.

1 NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

             Dzisiaj –  Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi o godz. 16.00, które w tym roku będą głosić  ojcowie karmelici. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej oraz za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. (1. Stan łaski uświęcającej. 2. Wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu nawet powszedniego. 3. Komunia św. 4. Modlitwa w intencjach papieskich)
            Zachęcamy do udziału w tych nabożeństwach dzieci, młodzież i dorosłych  Rano w każdą niedzielę Wielkiego Postu Pan Organista prowadzi Godzinki o Męce Pańskiej. O godz. 17.00 wieczorna Msza św. Wielki Post przybliża nas w  sposób wyjątkowy do Cierpiącego Chrystusa, który z miłości poświęcił się bez reszty aby ocalić nas przed śmiercią wieczną. Wiemy w jakie grzechy popadła ludzkość i przed jakimi zagrożeniami stoimy. Tym bardziej trzeba nam prosić Boga o zmiłowanie nad nami i światem.
            W poniedziałek – Nowenna do Św. Jadwigi Śląskiej w intencji Naszej Ojczyzny, pokoju na świecie.
            W środę – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy m.in. w intencji naszych rodzin. Protestujących rolników aby ich praca była doceniana i nikomu nie zbrakło chleba.

            W piątekDroga Krzyżowa: dla dzieci o 16.00, dla dorosłych o 17.00, a dla młodzieży prowadzona przez Grupę Młodzieżową o godz. 20.00. Próba dla chętnych, którzy chcieliby się włączyć w śpiew godzinę wcześniej o 19.00 w salce na plebanii. Dodatkowa w niedzielę po Sumie prowadzona przez Lektorów. Kandydaci do sakramentu bierzmowania czyli kl. VI, VII i VIII w ramach spotkania uczestniczą w Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach.

                       Dzisiejsza składka jest inwestycyjną. Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać. Za tydzień składka przeznaczona jest dzieła sakralne związane z osobą św. Jana Pawła II.

            Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Lucynie Gucwa, Katarzynie Luberda, Marzenie Bienias, Karolinie Kalisz, Andrzejowi Sral, Janowi Greczek, Annie Barnach, Andżelice Korczak, Ewie Garbacz, Andżelice Lenart.  

            Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
            We wtorek – mieszkańcom ul. Podtatrzańskiej od nr 5b do 12
            W sobotę – mieszkańcom ul. Podtatrzańskiej nr od 14 do 21
Można skorzystać z zastępstwa. (Tel. do P. Elżbiety 500-258-263, P. Heleny 534-995-731,)
                       Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Gościa  Niedzielnego” nr Extra o Wielkim Poście, „Małego Gościa”, „Rycerza Niepokalanej”, „Stasia” dla najmłodszych.

Dzieci mogą się włączyć w akcję na rzecz potrzebującym. Przy ołtarzu Krzyża są do zabrania skarbonki, które  jako dar mogą złożyć w czasie adoracji Krzyża św. w Wielki Piątek czy W. Sobotę