Ogłoszenia duszpasterskie 2 Niedziela Wielkiego Postu – 25 III 2024 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E
2 Niedziela Wielkiego Postu – 25 III 2024 r.

            Dzisiaj –  Gorzkie Żale z kazaniami pasyjnymi o godz. 16.00, które w tym roku głosi ojciec o. Grzegorz Papciak,  karmelita. Za pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej oraz za udział w Gorzkich Żalach można dostąpić odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. Rano w każdą niedzielę Wielkiego Postu Pan Organista śpiewa Godzinki o Męce Pańskiej. O godz. 17.00 wieczorna Msza św.

            W poniedziałek – Nowenna do Św. Jadwigi Śląskiej w intencji naszej Ojczyzny, obrony naszej kultury i wartości chrześcijańskich a także w intencji rolników.

            W środę – nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy także w intencji Naszej Ojczyzny, rolników i pokoju na świecie.

            W czwartekSpowiedź Św. przed I piątkiem od godz. 15.00 do 17.00. Będzie w czwartek spowiadał drugi kapłan.  Po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo pierwszo-czwartkowe z modlitwą w intencji powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencji Naszej Ojczyzny.

            W I piątek –  miesiąca odwiedziny zgłoszonych do czwartku chorych. Spowiedź Św. od godz. 15.00 do 17.00. Nabożeństwo pierwszo piątkowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. Droga krzyżowa o godz. 16.00 na, którą zapraszamy dzieci z rodzicami, szczególnie dzieci komunijne, dla dorosłych o godz. 17.00 a po niej Msza św., oraz o godz. 20.00, którą poprowadzi Młodzież z naszej parafii po góralsku.  Na tę Drogę Krzyżową  zapraszam kandydatów z klas VII i VIII po niej będzie spotkanie. Dodatkowa w niedziele po sumie prowadzona przez Lektorów. Kandydaci do sakramentu bierzmowania w ramach spotkania uczestniczą w Drodze Krzyżowej oraz Gorzkich Żalach.

            W I sobotę – Po Mszy św. o godz. 7.00 wystawienie N. Sakramentu i różaniec wynagradzający za grzechy nasze,  naszej Ojczyzny i całego świata. Tym razem poprosimy o prowadzenie Różę św. Jadwigi Śląskiej.

            Za 2 tygodnie w niedzielę 10 marca na sumę o godz. 11.00 zapraszamy Dzieci przygotowujące się do pierwszej Spowiedzi i Komunii Św. wraz z wszystkimi Rodzicami na poświęcenie książeczek do modlitwy w ramach przygotowania do tej uroczystości.
            Od 14 do 17 marca będziemy przeżywać Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadzi je Ojciec  Paweł Ferko karmelita OCD, pochodzący z Frydmana pracujący od 2014 w Berdyczowie na Ukrainie. Spowiedź w sobotę 16 marca.

            W  czasie zbiórki do puszek na „ofiary działań wojennych ze środy popielcowej zebraliśmy 1320 zł. Z kolei Składka dzisiejsza w całości przeznaczana będzie na dzieła sakralne związane z osobą św. Jana Pawła II w Archidiecezji Krakowskiej. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać.

            Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Magdalenie Waksmundzkiej, Annie Domalik, Zofii Niemiec, Iwonie Kamoń, Marii Waksmundzkiej, Antoninie Waksmundzkiej, Beacie Kowalczyk, Elżbiecie Kuraś, Jolancie Waksmundzkiej, Izabeli Cyrwus.

            Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Podtatrzańskiej nr od 24 do 28a
W sobotę – mieszkańcom ul. Podtatrzańskiej nr od 28b do 42
                                   W razie potrzeby zawsze można skorzystać z zastępstwa.
                       (Tel. na zastępstwa; do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)

            Czasopisma: „Gość Niedzielny”, „Mały Gość”,  „Staś” dla najmłodszych, Rycerz Niepokalanej. Dzieci mogą się włączyć w akcję na rzecz potrzebującym. Przy ołtarzu Krzyża są do zabrania skarbonki, które  jako dar mogą złożyć w czasie adoracji Krzyża św. w Wielki Piątek czy W. Sobotę  

Ogłoszenia dodatkowe:

         Dyrektor Szkoły Podstawowej w Waksmundzie ogłasza rekrutację do Oddziału Przedszkolnego na rok szkolny 2024/2025 dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat (roczniki 2021, 2020, 2019, 2018). Wymagane dokumenty można pobrać na stronie internetowej: www.spwaksmund.ugnowytarg.pl lub w sekretariacie szkoły.  Rekrutacja będzie trwała od 1 do 11 marca 2024 r. Chętnych Rodziców prosimy o złożenie wypełnionych wniosków w sekretariacie szkoły w nieprzekraczalnym terminie do 11 marca.

Nauczyciele przedszkola serdecznie zapraszają przyszłych przedszkolaków wraz z Rodzicami na Dni Otwarte, które odbędą się 6 marca 2024 r. w godzinach od 13.00 do14.00.

          Dzisiaj po wszystkich Mszach Świętych Sołtys, Radni oraz przedstawiciele rady sołeckiej będą zbierać podpisy naszych mieszkańców pod petycją kierowaną do Dyrektora Gorczańskiego Parku Narodowego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie i Ministerstwa Środowiska w Warszawie wyrażającą sprzeciw przeciwko kolejnym ograniczeniom możliwości zabudowy w Waksmundzie i przeciwko przyjmowaniu rozwiązań w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego niekorzystnych dla mieszkańców wsi. Sołtys Rada Sołecka oraz Radni zwracają się do wszystkich mieszkańców z serdeczną prośbą o złożenie podpisu pod tą petycją. W tym celu konieczny będzie dowód osobisty.