Podziękowanie, B O Ż E   C I A Ł O – 8 czerwiec 2023 r.

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

B O Ż E   C I A Ł O – 8 czerwiec 2023 r.

                  

           Chcę wyrazić wdzięczność że tak wielu parafian się włączyło w to piękne przeżywanie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – Bożego Ciała. Za liczne przystąpienie do Komunii św. Jest to najważniejsze  uczczenie Bożego Ciała.  Wyrażam wdzięczność tym, którzy w strojach góralskich wzięli udział w procesji ; dziewczynkom, sypiącym kwiaty, chłopcom z dzwoneczkami, dziewczętom niosącym feretrony, młodzieńcom niosącym chorągwie i sztandary, mężczyznom niosącym   baldachim, pocztom sztandarowym, paniom ze świecami, a także dzieciom pierwszokomunijnym i z IV klasy w tunikach, tym którzy przygotowali te piękne ołtarze, orkiestrze, zespołowi „Lubystok” czyli Lubczyk za piękny koncert. Zespół tworzą ich małżonki. Bóg zapłać także strażakom, służbie liturgicznej ołtarza. Panom; Walentemu organiście oraz Markowi kościelnemu. Udział w procesji jest pięknym, publicznym wyznaniem wiary i oddaniem czci Chrystusowi  obecnemu w Najświętszym Sakramencie.   A w tygodniu zapraszamy na Oktawę Bożego Ciała w pięknych strojach. Będziemy chodzili w procesjach z Najświętszym Sakramentem.