O G Ł O S Z E N I A  D U S Z P A S T E R S K I E 17. I 2021 r. II Niedziela Zwykła

          Dzisiaj –  wspomnienie Św. Antoniego, opata. Nieszpory o godz. 16.30, Msza św. o godz. 17.00.  To także trzecia niedziela miesiąca. Składka inwestycyjna przeznaczona jest na elewacje zewnętrzną Kościoła. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać. Ostatnio ze składek zwykłych wymienione zostały wszystkie drzwi z motywami podhalańskimi na pierwszym piętrze.
Przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.  Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa z Ewangelii wg św. Jana: Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc” (por. J 15, 5-9).

W poniedziałek – po Mszy św. Nowenna do św. Jadwigi Śląskiej.

We wtorek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.

W czwartek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. To Także Dzień Babci a później Dziadka. Pamiętajmy o Nich w modlitwie ale także okażmy im swoją wdzięczność przez zwykłe gesty życzliwości.
W piątek – Przed Mszą św. Adoracja N.S.
Pragnę złożyć serdeczne podziękowanie wszystkim rodzinom, które podjęły zaproszenie do wspólnej modlitwy w ramach tegorocznej Wizyty Duszpasterskiej i wzięły udział w Mszach św.  z  dedykowanym dla nich błogosławieństwem. Składam serdeczne Bóg zapłać także za złożone ofiary. Jeśli jakaś Rodzina jeszcze nie pobrała wody święconej do pokropienia swoich domów to może zabrać ze stolika sprzed Ołtarza Św. Krzyża.

W przyszłą Niedzielę – wspomnienie św. Franciszka Salezego. Niedziela Słowa Bożego. Zgodnie z prośbą Przewodniczącego KEP podczas każdej Mszy św. we wszystkich parafiach będziemy się modlić w intencji poszkodowanych i ofiar trzęsienia ziemi w Chorwacji. Po Mszy zbiórka do puszek na ten cel.
Zamiast tradycyjnego wieczoru kolędowego zapraszamy wszystkich za tydzień w niedzielę na Jasełka znanego nam zespołu „Małych Śwarnych” pod kierunkiem Pani Bernadety Szumal, które odbędą się po sumie o godz.11.00. Doceńmy artystów aby ta bogata tradycja Kolędowania w Polsce nie zanikła.
Jak w ubiegłych latach – w przyszłą niedzielę będzie na wszystkich Mszach św. składka w podpisanych kopertach od każdej rodziny, na wynagrodzenie dla P. Jana Kurasia – Grabarza za jego całoroczną pracę – utrzymywanie czystości i porządku na cmentarzu.
            Przypominamy że w kościele i na terenie przykościelnym wszystkie osoby muszą mieć zakryte usta i nos.
Msze św. Gregoriańskie za +Mariana Waksmundzkiego zostaną odprawione w terminie od 1 lutego do 2 marca 2021 r. przez Księży przełożonych WSD we Wrocławiu.

Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty osobom: (zeszyt)

Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:

We wtorek – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 135 było do 159

W sobotę – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 161 do 177

(Tel. do P. Heleny na zastępstwo 796-281-678 )

          Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny.  Rycerz Niepokalanej.