Ogłoszenia duszpasterskie

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E

14 IV 2024 r.

III  NIEDZIELA  WIELKANOCNA

             Dzisiaj –  rozpoczynamy  Tydzień Biblijny. W dobie Internetu, smartfonów, korzystajmy ze stron czy aplikacji zawierających Biblię, które pomagają nam poznawać Boga. Niech każdy z nas dzisiaj po przyjściu do domu, najlepiej przed posiłkiem wspólnie w gronie rodzinnym lub sam przeczyta dowolny fragmenty Ewangelii. Następnie przez   moment nad nim się zastanowi. Postarajcie się odpowiedzieć na pytanie – co mi chce Jezus w tych słowach powiedzieć. Po każdej Mszy św. według apelu Przewodniczącego Episkopatu Polski zawierzymy przed Obrazem Ufam Tobie nienarodzone dzieci Bożemu Miłosierdziu. Na stoliku będzie formularz gdzie można złożyć swój podpis aby 13 maja w Zakopanem złożyć je u stóp Matki Bożej Fatimskiej. Można to uczynić także w tygodniu.       Nieszpory o godz. 17.30, wieczorna Msza św. o godz. 18.00

         W poniedziałek – Nowenna do Św. Jadwigi Śląskiej. Będziemy szczególnie prosili o zrozumienie dla Polaków że życie jest największym darem od Boga, który należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci i że każdy ma prawo do życia.

         O 19.00 spotkanie Rady Parafialnej na plebanii.

          W środę – Nowenna do M.B. Nieustającej Pomocy a po niej około 18.45 spotkanie Rodziców kandydatów do Bierzmowania  z klasy VIII.

         Kolejne próby – przed I Komunią św. w poniedziałek  i piątek o godz. 16.30

         Bóg zapłać młodzieży, która pomogła w rozebraniu Grobu Pańskiego: Julii Domalik, Patrycja Waksmundzka, Jakub Sral, Andrzej Bryja, Szymonowi Barnach, Kamilowi Bafia.

         Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Agnieszce Jaróg, Justynie Śmietana, Antoninie Szeliga, Teofili Waksmundzkiej, Urszuli Węglarz, Małgorzacie Waksmundzkiej, Marii Domalik, Halinie Węglarz, Małgorzacie Szczechowicz, Kazimierze Kornak, Halinie Sral,

         Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Gorczańskiej od 26 do 32
W sobotę – mieszkańcom ul. Gorczańskiej od 34 do końca

                            W razie potrzeby zawsze można skorzystać z zastępstwa.
                    (Tel. do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)     

         Czasopisma: „Gość Niedzielny”  , „Mały Gość”,  „Staś” dla najmłodszych, „Rycerz Niepokalanej”. „Trwajcie w miłości” – czyli Miłujcie się

—————————————————————————

          Ogłoszenie

         Zapisy w zakrystii na Święcenia Diakonatu naszego kleryka Jakuba. Wyjazd 8 maja (środa) o godz. 7.00. 

         W dniu 17.04.2024 (środa) odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych sprzed posesji mieszkańców. Zużyte telewizory i elektronikę prosimy składać pod drewniany garaż u Pana Sołtysa. Jak co roku chcemy włączyć się w akcje na rzecz Polskich Misjonarzy.