Ogłoszenia duszpasterskie 7  IV 2024 r. II  NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E – 7  IV 2024 r.

II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA czyli   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

           Dzisiaj– z racji święta Miłosierdzia Bożego po każdej Mszy Św. odmówimy koronkę, i Akt zawierzenia dokonany przez św. Jana Pawła II w 2002 roku. Zawierzamy Naszą Ojczyznę i Cały Świat Bożemu Miłosierdziu. Za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny. Nieszpory wyjątkowo o godz. 11.00, wieczorna Msza św. o godz. 18.00. a 15 min wcześniej zmianka różańcowa. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących.

           W poniedziałek – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Msza św. wyjątkowo o godz. 7.00. Natomiast o godz. 18.00 odbędzie się uroczysta Msza św. której będzie przewodniczył Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski w kościele Św. Jadwigi Królowej na rozpoczęcie peregrynacji relikwii błogosławionej Rodziny Ulmów,  która w czasie II wojny św. za pomoc Żydom poniosła śmierć męczeńską. W czasie tej Eucharystii będzie specjalne błogosławieństwo małżeństw i  rodzin z dziećmi. Zapraszamy aby skorzystać.  Zachęcamy aby jutro w poniedziałek i wtorek,  8 i 9 kwietnia wziąć udział  w nabożeństwach związanych z tą peregrynacją. W wydarzeniu tym biorą udział wszystkie parafie z naszego dekanatu. Program jest bogaty i ciekawy znajduje się na ulotkach, które będą rozdawać ministranci po Mszy św. To wydarzenie jest częścią Kongresu Eucharystycznego,  który rozpoczęliśmy w Wielki Czwartek Mszą Krzyżma Świętego a zakończy się beatyfikacja męczennika ks. Michała Rapacza 15 czerwca.

           W środę – Nowenna do M. Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o pokój na świecie, protestujących rolników i opiekę nad naszą Ojczyzna. Po św. rozbieranie Grobu Pańskiego, zapraszamy do pomocy Lektorów oraz Młodzież.

           Próby dzieci do I Komunii Św. w piątek o godz. 16.30 a po Mszy św. wieczornej godz. 18.30 spotkanie z Rodzicami kandydatów do Bierzmowania z klas VIII. Bierzmowanie w tym roku będzie 8 czerwca o godz. 10.00, którego udzieli ks. Infułat  Stanisław Olszówka z Zakopanego Świętej Rodziny.

           Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Gabrieli Garbacz, Małgorzacie Kuras, Danucie Waksmundzkiej, Magdalenie Florek, Danucie Waksmundzkiej, Edycie Białoń, Justynie Kudas.

         Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Gorczańskiej nr od 9 do 19
W sobotę – mieszkańcom ul. Gorczańskiej nr od 21 do 25 oraz Partyzantów
                            W razie potrzeby zawsze można skorzystać z zastępstwa.
                    (Tel. na zastępstwa; do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)         Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Gość Niedzielny”  , „Mały Gość”,  „Staś” dla najmłodszych, „Rycerz Niepokalanej”. „Trwajcie w miłości” – jest to kontynuacja czasopisma „Miłujcie się”