Ogłoszenia duszpasterskie 03  I  2021 R. II NIEDZIELA po Narodzeniu Pańskim

Dzisiaj – o 16.15 zmianka tajemnic różańcowych a po niej nieszpory. Msza św. o 17.00

W środęUroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Uroczyste nieszpory o godz. 16.30. Zostanie pobłogosławiona kreda i kadzidło. Składka w Uroczystość Objawienia Pańskiego przeznaczona jest na cele misyjne. Na sumie o 11.00 wystąpi nasza Kapela Góralska-Muzyka Góralska. Zakolędują także Mali Kolędnicy-rodzinka Państwa Jach, którzy już zachwycili i uradowali wczoraj naszych Chorych i Samotnych. Zapraszamy do wspólnego kolędowania po Mszy św.

W tygodniu –  Msze św. tylko wieczorem o godz. 17.00 z błogosławieństwem kolędowym Rodzin z poszczególnych rejonów ujętych w osobnym grafiku. Według uznania można w tych dniach tradycyjnie złożyć ofiarę, która będzie przeznaczona na dzieła w ramach kolędy: seminarium, pomoc księżom chorym, misje. Prosiłbym aby w osobnej kopercie przeznaczyć ofiarę jako zapłatę za całoroczną pracę panom Kościelnym (będzie podzielona na 2/3 i 1/3).

W Niedzielę – za tydzień Niedziela Chrztu Pańskiego. Ostatni dzień okresu Bożego Narodzenia. Na każdej Mszy św. zamiast Credo odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.

Przypominamy że w kościele i na terenie przykościelnym wszystkie osoby muszą mieć zakryte usta i nos.

          Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty osobom: (zeszyt)

Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:

W poniedziałek – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 85 do 93
W sobotę – mieszkańcom ul. Nowotarskiej nr nieparzyste od 95 do 103

(Tel. do P. Heleny na zastępstwo 796-281-678 )

          Do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny Świąteczny, Miłujcie się,