Ogłoszenia duszpasterskie 16  IV 2023 r. II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA czyli   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

O G Ł O S Z E N I A   D U S Z P A S T E R S K I E – 16  IV 2023 r.

II  NIEDZIELA  WIELKANOCNA czyli   MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO

          

           Dzisiaj– z racji święta Miłosierdzia Bożego po każdej Mszy Św. odmówimy koronkę, i Akt zawierzenia dokonany przez św. Jana Pawła II w 2002 roku. Zawierzamy Naszą Ojczyznę, Ukrainę i Cały Świat Bożemu Miłosierdziu. Za pobożne odmówienie koronki do Bożego Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny. Nieszpory o godz. 17.30, wieczorna Msza św. o godz. 18.00. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele w Polsce Tydzień Miłosierdzia. Włączmy się w jego obchody przez osobistą modlitwę oraz pomoc dla najbardziej potrzebujących. Dzisiejsza składka jest inwestycyjną. Za wszelkie ofiary składamy serdeczne Bóg zapłac!

           W poniedziałek – Po Mszy św. Nowenna do Św. Jadwigi Śląskiej w intencji młodzieży i rodzin z naszej parafii.

           W środę – Nowenna do M. Bożej Nieustającej Pomocy z prośbą o pokój na świecie.

           Próby dzieci do I Komunii Św. w czwartek  i piątek o godz. 16.30

           Bóg zapłać za posprzątanie naszej świątyni oraz ofiary na kwiaty: Annie Waksmundzkiej, Annie Chrobak, Marii Smarduch, Marii Mroszczak, Zofii Smarduch, Magdalenie Garbacz, Judycie Leśniowskiej, Zofii Mroszczak, Marii Kolasa, Annie Targosz, Zofii Waksmundzkiej, Helenie Waksmundzkiej. 

         Troskę o naszą świątynię w przyszłym tygodniu powierzamy:
We wtorek – mieszkańcom ul. Polnej nr od 35 do 41
W sobotę – mieszkańcom ul. Polnej nr od 48 do 55
                            W razie potrzeby zawsze można skorzystać z zastępstwa.
                    (Tel. na zastępstwa; do P. Elżbiety 500-258-263,  P. Heleny  534-995-731,)         Czasopisma: „Gość Niedzielny”  , „Mały Gość”,  „Staś” dla najmłodszych, „Rycerz Niepokalanej”. „Trwajcie w miłości” – kontynuacja czasopisma Miłujcie się, dwumiesięcznik w cenie 8 zł. Zawiera wiele ciekawych artykułów.    

Dodatkowe ogłoszenia:
         Spółka Brama w Gorce poszukuje osób do pracy w Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnym na stanowiskach:- kasjer/ka – konserwator – obsługa kawiarni. Szczegóły na  www.bramawgorce.com.