Intencje Mszy św.

Intencje mszalne śp. Bronisław Sral
(9.11.2022)

         Z tych intencji zostaną odprawione Gregorianki czyli 30 Mszy św. codziennie w dniach:
1. Od 1 grudnia do 30 grudnia 2022 przez ks. Piotra Janika w parafii we Włoszech – via Borgo San Pietro.

 1. Od 1 marca do 30 marca 2023 przez oo. Karmelitów w Ziemi Świętej w klasztorze Stella Maris na Górze Karmel.
 2. Też od 1 marca do 30 marca 2023 przez oo. Karmelitów w Ziemi Świętej w klasztorze Stella Maris na Górze Karmel.
 3. Od 1 lipca do 30 lipca 2023 r. przez ks. Krzysztofa Śnieżyńskiego pracującego w Parafii M. Bożej Dobrej Rady w Prokocimiu

Zachęcamy do udziału w Eucharystii w tych dniach w naszej świątyni.
Intencje odprawiane w naszej parafii:

 1. Od Rady Parafialnej św. Jadwigi Śląskiej w Waksmundzie – 10.2023 g. 17.00
 2. Od syna Piotra z żoną – 27.11.2023 g. 17.00
 3. Od córki Barbary – 30.12.2023 g. 7.00
 4. Od córki Marii z mężem – 6.01.2023 g. 11.00 (zbiorowa)

———————————————

 1. Od córki Katarzyny z mężem
 2. Od Heleny i Andrzeja Ligęza
 3. Od rodziny Bukowskich z Maruszyny
 4. Od Anny Banasik
 5. Od Czesława Bema z rodziną
 6. Od Piotra i Małgorzaty Garbacz
 7. Od Wojciecha i Danuty Sral
 8. Od Mariusza i Eweliny Sral
 9. Od Stanisławy Kolasa
 10. Od Zofii Bielańskiej
 11. Od Barbary Nawara z obsługa sklepu
 12. Od Marii i Bronisława Rejczak
 13. Od Krystyny, Marii i Jolanty z Nowego Targu
 14. Od Dzieci Jana i Józefy Chrobak
 15. Od sąsiadów Kamińskich
 16. Od rodziny Fąfrowicz
 17. Od Zofii i Józefa Flak oraz Agaty i Pawła Furca
 18. Od Jadwigi i Marka Ligęza
 19. Od Katarzyny i Szczepana Tokarczyk
 20. Od rodziny Bielasów
 21. Od Iwony i Tomasza Sral
 22. Od Rodziny Pajerskich
 23. Od Służby Liturgicznej Parafii Matki Bożej Dobrej Rady
 24. Od Zarządu Wspólnoty Gruntowej wsi Waksmund
 25. Od Marii i Pawła Wróbel ze Skawiny
 26. Od klubu sportowego Huragan Waksmund
 27. Od sołtysa i Rady Sołeckiej wsi Waksmund
 28. Od Jadwigi i Pawła Cyrwus z rodziną
 29. Od Stanisława Cyrwus z rodziną
 30. Od Ewy i Wiesława Sral z rodziną
 31. Od rodziny Sral
 32. Od Barbary Wajsak z rodziną
 33. Od Krzysztofa i Agnieszki Wajsak
 34. Od Grzegorza Przybockiego
 35. Od sąsiadów Marka i Zofii Kolasa
 36. Od sąsiadów Bolesława i Marii Kolasa
 37. Od Józefa Cyrwus z rodzina z Nowego Targu
 38. Od Marii i Mariana Ptaś z rodziną
 39. Od Małgorzaty i Józefa Niemiec z rodziną
 40. Od Pawła i Eweliny Korzeniowskich
 41. Od Anny i Józefa Siuty z rodziną
 42. Od Barbary Twardosz
 43. Od Ewy Kosek
 44. Od Beaty i Roberta Korzeniowskich z rodziną
 45. Od Zofii Siuty z rodziną
 46. Od Haliny i Andrzeja Sral
 47. Od Marii i Mariana Mroszczak z rodziną
 48. Od Jana Greczek
 49. Od rodziny Ptaś z ul. Polnej
 50. Od rodziny Domalik i Basta
 51. Od Moniki i Ludwika Szlembarskich
 52. Od Teresy i Mirosława Proksa
 53. Od Koleżanek i kolegów z restauracji „Zielony szałas” – Bania
 54. Od Koleżanek i kolegów z restauracji „Zielony szałas” – Bania
 55. Od Moniki i Jana Bryja z rodziną
 56. Od Renaty i Marcina Groń
 57. Od rodziny Lorek i Sulka z Nowego Targu
 58. Od Marii i Stanisława Niemiec
 59. Od Katarzyny i Andrzeja Bendyk
 60. Od Czesława Kowalczyk z Ostrowska
 61. Od Ryszarda Korzeniowskiego
 62. Od Moniki i Pawła Górny
 63. Od Danuty i Alojzego Zahorów z synem Grzegorzem
 64. Od Magdaleny i Jacka Florek z dziećmi
 65. Od rodziny Domalik
 66. Od Aliny i Grzegorza Watychowicz
 67. Od Danuty i Grzegorza Rafacz
 68. Od Krystyny i Mariana Sączek
 69. Od Jolanty i Józefa Cyrwus
 70. Od Jana Wajsak z ul. Krótkiej
 71. Od Krzysztofa Kosek z rodziną
 72. Od Renaty i Józefa Mroszczak z rodziną
 73. Od Marty i Rafała Greczek z rodziną
 74. Od Ireny i Michała Kosek
 75. Od rodziny Ankus z Krakowa
 76. Od Katarzyny i Roberta Czopek z rodziną
 77. Od Ewy, Janusza, Joanny Rup
 78. Od rodziny Kotulów z Krakowa
 79. Od Mariana i Heleny Siuty
 80. Od wnuka Michała
 81. Od wnuka Mateusza z rodziną
 82. Od wnuczki Karoliny z Rafałem
 83. Od wnuków Oliwii, Alberta, Amelii i Kuby
 84. Od rodziny Plewa
 85. Od Mariana Gromala
 86. Od Władysławy Ligęza
 87. Od Wojciecha Drożdż z rodziną
 88. Od Jakuba i Danuty Kapica
 89. Od Zofii i Marka Fuła
 90. Od sąsiadki Kazimiery Waksmundzkiej
 91. Od Katarzyny Dziedzic z synem Janem
 92. Od oddziału miejsko – gminnego OSP – RP Nowy Targ
 93. Od OSP Waksmund
 94. Od rodziny Maciasz
 95. Od bratowej Heleny
 96. Od chrześniaka Stanisława z rodziną
 97. Od rodziny Kruczek i Faltyn
 98. Od Danuty i Augustyna Waksmundzkich
 99. Od Stanisława i Karoliny Bryja
 100. Od Wojciecha Kudas z rodziną z ul. Nowotarskiej
 101. Od Rozalii i Józefa Cyrwus
 102. Od Anny i Bernarda Stoch z rodziną
 103. Od Katarzyny i Franciszka Cyrwus z rodziną
 104. Od Józefa Kolasa z żoną z ul. Długiej
 105. Od Małgorzaty Szajnowskiej z rodziną
 106. Od kuzynki Katarzyny Sral z rodziną
 107. Od Jacka Waksmundzkiego z rodziną
 108. Od Stanisława i Marceliny Ligęzów
 109. Od Stanisławy i Romana Bem
 110. Od Jolanty, Wojciecha, Joanny i Katarzyny z rodzinami
 111. Od chrześnicy Jadwigi Gach z rodziną
 112. Od dyrekcji i pracowników przedszkoli „Bajkowy Świat”
 113. Od Waksmundzkich z ul. Podtatrzańskiej
 114. Od Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Waksmundzie
 115. Od Barbary i Kazimierza Ciężobka z rodziną